1licht het; o -en 1 elektromagnetisch golfverschijnsel waarvoor het oog gevoelig is: iem het ~ in de ogen niet gunnen helemaal niets; daar ging mij een ~ op opeens begreep ik het; zijn ~ laten schijnen over iets verduidelijken, begrijpelijk maken; in het ~ vd naoorlogse verhoudingen als men daarmee rekening houdt; aan het ~ komen bekend worden; het ~ zienageboren worden; b) (ve boek) verschijnen; hij is geen ~ is dom 2 voorwerp dat licht verspreidt: de ~en vd stad

2licht bn, bw 1 helder, verlicht 2 helder van kleur, niet donker: ~gekleurd

3licht bn 1 met weinig gewicht; niet zwaar; luchtig 2 gemakkelijk: veel handen maken ~ werk 3 (van voedsel) gemakkelijk te verteren 4 weinig betekenend; gering: een ~e hersenschudding; een vrouw van ~e zeden prostituee; ~e muziek amusementsmuziek

4licht bw 1 niet zwaar: ~ wegen; de fiets loopt ~ 2 gemakkelijk 3 gauw, lichtvaardig: ~ geloven 4 allicht: dit leidt ~ tot misverstand 5 enigszins, niet zwaar; niet gewichtig: ~ aangeslagen; iets ~ opnemen

lich·ten lichtte, h gelicht 1 (op)tillen; opheffen: het anker ~ ophalen; iem beentje ~ laten struikelen; de hand met iets ~ iets slordig doen 2 iets optillen om hetgeen daaronder is zichtbaar te maken: het deksel vd schotel ~; iem uit zijn bed ~ hem in de slaap arresteren 3 legen: een brievenbus ~

lightbulbHet licht, sommige mensen zien het, het licht. Tijdens een periode van donker en zwart, springt dan ineens het licht aan. Sommige mensen brengen het licht. Dan staan ze in maatpakken of jurken voor de deur, vaak in zwart, maar ze brengen het licht. De laatste zin is dubbelzinnig te lezen. Ze brengen het licht, in de donkerte waarin iemand altijd geleefd hebben, brengen zij een lichtverschijnsel, een lamp of iets dergelijks. Of ze brengen het licht, ze zullen jouw geest verlichten als jij je maar open geeft voor alles wat zij vertellen, dat kan ook. Ze kunnen ook iets licht brengen, maar dan is het vaak zwaar nieuws, donker nieuws. Dan is het ook een man of vrouw in maatpak of dergelijk: “Ik breng het licht, maar neem je TV mee – je hebt je rekeningen niet betaald!”

Ik zie het licht, ik zie het vaak. Het gebeurt meestal als ik wakker wordt. Het donker heeft plaatsgemaakt voor schemer, die weer opnieuw plaatsmaakt voor iets licht. Soms schijnt de zon mijn kamer dan binnen, dan is het pas echt licht. Ook zie ik het licht in huis, soms als ik in het donker thuis kom en ik dan mijn lichtschakelaar de andere kant opklik. PATS, klik, licht, ping! En toen was er licht…

Wij zijn, als mens, verlicht. Ruimdenkend, maar soms toch ook weer niet. Licht, zwaar, middelmatig. Ook zijn we soms helder van kleur, maar soms ook ‘gekleurd’. Het licht is een elektromagnetisch golfverschijnsel waarvoor het oog gevoelig is, maar ook dat geldt niet voor al het licht.

Ik vind ‘licht’ een mooi woord. Ik heb het licht gezien, ik zie het elke dag. Ik hoop dat jij ook licht ben. Anders moeten je wellicht ook in donkere maatpakken rondlopen om te vermelden dat je het licht hebt gezien en rondbrengt. Zie je jezelf al rondgaan? Met een ouderwetse lantaarn op een stokkie rondlopen…

Nee… geef mij maar donker, dan is al het licht hetzelfde…